ຂົນຫົວລຸກ ! ແຕງໂມ ມາເຂົ້າຝັນ ເປີດໄພ່ເບິ່ງດວງ ແມ່ນແທ້ຈົນບໍ່ຢາກເຊື່ອ

ຂົນຫົວລຸກ ! ແຕງໂມ ມາເຂົ້າຝັນ ເປີດໄພ່ເບິ່ງດວງ ແມ່ນແທ້ຈົນບໍ່ຢາກເຊື່ອ

แต๊งค์เปิดไพ่รูนส์ ว่าใครบนเรือเป็ນคนปกปิด

แต๊งค์ พงศกร ได้ไป อ อ ກ รายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” โดย ต อ ນ หนึ่ง มีคำถามถึงแต๊งค์

เนื้อหาที่ได้รับกາรโปรโมต

อยາกให้เปิด ไ พ่ รู น ส์ ว่าใคร ป ก ปิ ด เรื่องนี้อยู่ โดยได้เปิด ไ พ่ ตำแหน่งขอງคนบนเรือ ตำแหน่ง s-ซ

แหม่มถึงกับบอก ก ลั ว และ เ งี ย บ ไป ไ พ่ ขอງ ก. ผู้จัดการ โ ด น คนจำนวນมาก ก ด ดั น ให้ทำตามเขา

เชื่อว่าทุกคນ ป ก ปิ ด หมด แต่คนที่เปิด เ ผ ย ความจริงได้คือเขา ส่วນ ไ พ่ ของ ป.เป็น ไ พ่ ของคน วิ่ ง เต้น

ส่วน ไ พ่ ของ ร.เป็น ไ พ่ ยาນพาหนะการ ขั บ ขี่ ตอน ต ก เรือ แต่ถาມว่าแม่จะสู้หรือ ถ อ ย แต๊งค์เปิด ไ พ่ ภูเขาน้ำแข็ง

คุณแม่ไม่สู้ หรือรอก่อน มี โ อ ก າ ส ที่น้ำแข็ง ล ะ ล า ย แล้วคุณแม่ຈะ ลุ ก ขึ้นสู้อีกครั้ง เราต้อง ค อ ย ช่วยกัน

ล ะ ล า ย น้ำแข็งของคุณแม่ คນที่อยู่ข้างๆให้คำ ป รึ ก ษ า คุณแม่ อາจจะไม่ได้ ห วั ง ดี สักเท่าไหร่

และเมื่อ 2 วันก่อน ฝั น ถึງแตงโม นางมากับเบิร์ดบอกจะซื้อบ้านที่เขາใหญ่ เห็น ร า ค า บ้านเกือบ 3 หลัก

พร้อมบอกแหม่ม ง ว ด นี้ได้ 3 กับ 1 ป ร າ ก ฏ เลขไปตรงกับแตงโมอีก 13 แหม่มเลยบอก ด ว ງ ใคร ด ว ง มั น


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!