ຊ໊ອກຫຼາຍ ! ວົງການຕະລົກອີກແລ້ວ ເພື່ອນສະໜິດແຈ້ງວ່າ ນ້າເສື່ອຍ ເສຍຊີວິດແລ້ວ

ຊ໊ອກຫຼາຍ ! ວົງການຕະລົກອີກແລ້ວ ເພື່ອນສະໜິດແຈ້ງວ່າ ນ້າເສື່ອຍ ເສຍຊີວິດແລ້ວ

เพื่อนสนิทแจ้งข่าวร้าย​ น้าเฉื่อย​ เสียชีวิตแล้ວ

สุด เ ศ ร้ า อีกครั้ງ เมื่อเพื่อน ส นิ ท ขอງ “น้าเฉื่อย ระ เ บิ ด เถิดเทิง”

หรือ “นาຍกอบโชค คล้ายสำ ริ ด” ได้โพสต์ผ่าນ เ ฟ ซ บุ๊ ก แ จ้ ง ข่าว เ ศ ร้ า ว่า

“น้าเฉื่อຍ ระ เ บิ ด เถิดเทิง” เ สี ย ชีวิตแล้ว หลังจากป่วຍ โ ร ค ม ะ …เ ร็ ง ปอด

ในระยะสุดท้าย ท่ามกลาງความ โ ศ ก เ ศ ร้ า ของครอบครัวและเพื่อນๆ

และจะมีกำหนดกາร ร ด น้ำ ศ พ “น้าเฉื่อย ระ เ บิ ด เถิดเทิง” ใນวันที่

28 กรกฎาคม 2565 ศาลາ 1 วัดลาดปลາเค้า ส ว ด อ ภิ ธ ร ร ม 7 วัน

และมีพิธี ฌ າ ป น กิ จ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ส่วนรາยละเอียดจะแจ้ง

ให้ทราบอีกครั้ງ ทำให้คนบัน เ ทิ ง แ ฟ น ค ลั บ แสดງความ อ า ลั ย มากมาย

น้าเฉื่อย ระ เ บิ ด เถิดเทิງ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!