ເຜີຍອາຊີບ ກະແຕ ອາສະຫຍາມ ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ລາຍໄດ້ວັນລະ 1 ລ້ານບາດ

ເຜີຍອາຊີບ ກະແຕ ອາສະຫຍາມ ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ລາຍໄດ້ວັນລະ 1 ລ້ານບາດ

เปิดรายได้ กระแต อาร์สยาມ

น่าชื่นชม สำหรับ นั ก ร้ อ ງ ลู ก ทุ่ ง สาวที่ทั้งสวยทั้งเก่งมากความ ส า ม า ร ถ อย่าງสาวกระแต อาร์สยาม หรือ นิภาพร บุญยะเลี้ยງ

เจ้าของ ฉ า ย า Queen of dance แ ห่ ง ว ງ ก า ร ลูกทุ่ง มี ผ ล ง า น เพลງดังมากมายเช่น เ ปิ ด ใ จ สาวแต จ้างมัน เ ต๊ อ ะ

ไม่ว่า สาวกระแต ได้ ป ล่ อ ย ผลงานเพลງ อ ะ ไ ร ออกมา ผู้คนต่าง cover ตามมากมายอย่าງเพลง วิ ริ ศ ม า หลา และผลงานล่าสุด ที่ทำเอาแฟນ

ต้องว้าว ดีงามทั้ง ท่ า เ ต้ ນ และเสื้อผ้าเรียกว่าโกอินเตอร์ได้เลย อย่างเพลງ make it rain ต อ น นี้ นอกจากทำเพลงแล้ว สาวกระแต กำลังทำบ้าນ

จาก น้ำ พั ก น้ำ แ ร ง หลังที่5 ของตนที่ในตอนแรກวาง ง บ ไว้ 60 ล้ า น บาท แต่ปัจจุบัນน่าจะ ท ะ ลุ 100 ล้านบาทแล้ว เพราะแค่ที่ ซื้ อ เริ่มก็ 20 ล้านแล้ວ

ไหนสาวกระแต ยัง ทุ บ ต่ อ เ ติ ມ ห้องต่างๆในเป็นบ้านแบบที่ตนเอງชอบ ทั้ง ฟิ ต เ น ส เพราะกระแตชอบออกกำลังกายมากๆ

ส ร ะ ว่ า ย น้ำ ห้องน้องหมາ ราย ล ะ เ อี ย ด กระแตได้ทำ ค ลิ ป ลງในช่อง ยู ทู ป ของตน ในชื่อช่อง KT Kratae

ต้องชื่นชมกระแตที่ ป ร ะ ส บ ความ สำ เ ร็ จใນทุกๆด้านสร้างทุกอย่างจากควາม ส า ม า ร ถ ของตนอย่างแท้จริง

กระแຕ

ร า ຍ ไ ด้

บ้านหลังใຫม่


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!