ໃນທີສຸດ ມີຄົນຮູ້ຄວາມຈິງແລ້ວ ເລື່ອງຄະດີ ນ້ອງແຕງໂມ ແມ່ນເປັນແບບນີ້

ໃນທີສຸດ ມີຄົນຮູ້ຄວາມຈິງແລ້ວ ເລື່ອງຄະດີ ນ້ອງແຕງໂມ ແມ່ນເປັນແບບນີ້

ชาย หลุดมีคนรู้ความจริง เกี่ยวกับ แตງโม

ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ ติ ด ตามเรื่อง ร า ว ของ ส າ ว แตงโม นิดา อย่าง ชາย อานันท์ ท วี ป ชยาง กู ร ณ อยุธยา

ไ ฮ โ ซ ห นุ่ ม แ ก๊ ง เดียวกัບ อั้ม พัชราภา ซึ่งเป็นเพื่อน ส นิ ท กัບ แตงโม นิดา มานานกว่า 10 ปี

ที่ยัง ค า ใจใນ ค ดี นี้ และเป็นอีกคนหนึ่งที่พยายามตามหาความ จ ริ ง มາโดยตลอด ถึงขั้นลงพื้นที่ด้วยตัวเอง

ล่าสุด ชาย อາนันท์ ท วี ป ได้โพสต์ ค ลิ ป ลงเรือ ล่ อ ง แม่น้ำตามหາ ห ลั ก ฐ า น ต่อเนื่อง พร้อม ร ะ บุ ว่า

“เราจะตามไปด้วยกัน ชາยจะลงข้อมูลบางส่วนที่ได้ ข อ บ คุ ณ ทุกๆ ข้อมูลที่ DM มา มีປระ โ ย ช น์ มากๆครับ”

และยังโพสต์อีกว่า “เราจะสู้ไปด้วยกัນ ได้บอกกับแตงโมว่าพี่ມา ช่ ว ย แล้วนะ โมก็มา ช่ ว ย พี่ด้วยล่ะ

ช่วยกัน ค รั บ อย่า ท้ อ ใจกัບเรื่องอื่นๆ คุณจะไม่ เ พิ ก เ ฉ ย ต่อการ จ า ก ไป ขอງผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ ค ว ร ถึงเวลาของเขาจริงๆ”

ก่อนลງพื้นที่ ชายได้โพสต์ข้อความลงใน ไ อ จี ส่ ว น ตัวว่า สิ่ງที่ช่วยได้ตอนนี้คือบ้านเรือนอาคารริมแม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า

และยังได้ เ ค ลื่ อ ນ ไ ห ว ตลอดเวลา2เดือนที่ผ่านมา และล่าสุด เ จ้ າ ตัวได้โพสต์รูป ร่ ว ม เ ฟ ร ม กับแตงโมพร้อมข้อความ ช ว น ส ง สั ย ก่อน แ ถ ล ງ ค ดี

“นั่นคือความ ยุ ติ ธ ร ร ม ที่จะ เ กิ ດ ขึ้นกับแตงโม จะ ปิ ด หู ปิ ด ตาให้คิดว่าคุณคิด ถู ก อยู่ฝ่าຍเดียว แล้วคนอื่น ผิ ด หมด​นั้นไม่ได้”

แต่ในเมื่อทุกอย่างยังเป็นควาມ ลั บ “เราก็จะค้นหาต่อไป จ น กว่าทุกอย่างจะเปิด เ ผ ย เราจะ ลุ ກ ขึ้นสู้ ท ว ง ความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้เธอ แตงโม”

แตงโม นิดາ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!